Ερωτηματολόγιο για Αλυσίδες Αξίας- Κλαδέματα και Εκριζώσεις
Αλυσίδες αξίας: Πρωτεργάτης και κύρια χαρακτηριστικά
Είδος ενδιαφερόμενων
Αγρότης
Αγροτικός Συναιτερισμός
Δημόσιο Ίδρυμα
Εταιρία αγροτικών υπηρεσιών
Τελικός καταναλωτής
Ένωση γεωργών
Εταιρία ενεργειακών υπηρεσιών
Γεωργική Βιομηχανία
Παραγωγός Pellet
Προμηθευτής βιομάζας

Electric power generation plant

Τοποθεσία πρωτεργάτη

Δήμος :
Villarta de San Juan

Γεωγραφικό πλάτος :
39.216823

Γεωγραφικό μήκος :
-3.442887Τύπος των υπολλειμάτων που χρησιμοποιούνται στην αλυσίδα αξίας
Κλαδέματα
Εκριζώσεις φυτείας
Και τα δύο


Καλλιεργούμενα είδη που χρησιμοποιούνται στην αλυσίδα αξίας
ελιές
αμπέλια
μήλα
αχλάδια

ροδάκινα
βερίκοκα
νεκταρίνια
δαμάσκηνα

κεράσια
πορτοκάλια
μανταρίνια
λεμόνια

γκρέιπφρουτ
φουντούκια
καστανιές
αμυγδαλιές


Τυπική παραγωγή βιομάζας από κλαδέματα και εκριζώσεις (t/χρόνο)
5000

Ημέρα Έναρξης της Αλυσίδας Αξίας των ΚΛΕΚ (Μήνας- Έτος)
2018
Παράγοντες κλειδιά για την επιτυχία των αλυσίδων αξίας
Παράγοντες επιτυχίαςΕπιλέξτε τους παράγοντες κλειδιά που επιδρούν στην επιτυχία της δικής σας αλυσίδας αξίας σε κλίμακα από 0-3. Στη συνέχεια προσδιορίστε τους 3 πιο σημαντικούς παράγοντες. Για οποιονδήποτε επιπλέον παράγοντα, παρακαλώ προσθέστε τον.

Σημειώστε όσες επιλογές εφαρμόζονται
Ομάδα παραγόντων Περιγραφή Επιλέξτε την επιρροή στην επιτυχία: (0): Μη σχετικό , (1): Μπορεί να έχουν επηρεστεί, (2): Σημαντικό για την επιτυχία, (3): Ήταν ζωτικής σημασίας, (?): Άγνωστο Επιλέγξτε τους 3 πιο σημαντικούς παράγοντες σε ολόκληρο τον πίνακα
0 1 2 3 ?
Σχέδιο
Υπήρξε μια σημαντική επένδυση στην σκοπιμότητα και τον σχεδιασμό πριν την έναρξη της επιχείρησης.
Η εφαρμογή της αλυσίδας λαμβάνει υπόψην της τους τελικούς καταναλωτές και τις απαιτήσεις τους
Η εφαρμογή της αλυσίδας λαμβάνει υπόψην της τους τελικούς καταναλωτές και τις απαιτήσεις τους
Ποιότητα προιόντος
Η ποιότητα είναι αντικείμενο μιας διαδικασίας διασφάλισης της ποιότητας.
Κοινωνία
Οι μόνιμες καλλιέργειες είναι αρκετά εκτενής. Η χρήση των υπολειμμάτων βιομάζας για την παραγωγή βιομάζας έγινε αποδεκτή από την κοινωνία ως μια αρκετά ευεργετική μέθοδος.
Υπήρξε μια έντονη ενημερωτική εκστρατεία για την προώθηση της κοινωνικής αποδοχής.
Αγορά
Υπήρχε ήδη μια ώριμη αγορά βιομάζας.
Υπήρχε έλλειψη των συνήθων πηγών βιομάζας
Υπήρχε μια υψηλή αύξηση της ζήτησης βιομάζας (π.χ. νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής άνοιξαν, αύξηση της θέρμανσης με βιομάζα στα νοικοκυριά.)
Η τιμή της βιομάζας αυξήθηκε σε τοπικό επίπεδο και έκανε τα υπολείμματα της βιομάζας οικονομικού ενδιαφέροντος.
Τοπικές δυνατότητες
Υπήρχαν ήδη εταιρίες παροχής υπηρεσιών/άτομα με ικανότητες να ξεκινήσουν μια νέα αλυσίδα βιομάζας από κλαδέματα/εκριζώσεις φυτείας.
Υπήρξε μια εκστρατεία σχηματισμού της προμήθειας της βιομάζας.
Τα κλαδέματα και/ή τα γεωργικά υπολείμματα ήταν ένα θέμα στην πορεία.
Διαχείρηση κλαδεμάτων
Η διαχείρηση των κλαδεμάτων/εκριζώσεων διαπιστώθηκε πως είναι ακριβή. Οι αγρότες βρήκαν πως τα κλαδέματα για ενέργεια είναι μια καλή ιδέα.
Υπήρχαν ήδη εμπειρίες στην κινητοποίηση/ διαχείρηση των κλαδεμάτων/ εκριζώσεων
Η υψηλή πυκνότητα φύτευσης στις μόνιμες καλλιέργειες στην περιοχή.
Κανονισμός
Υπάρχει αυστηρός κανονισμός που καθιστά υποχρεωτική την αντιμετώπιση/διαχείριση των κλαδεμάτων
Η πίεση των ενδιαφερόμενων ομάδων ωθεί τους πολιτικούς φορείς να προωθήσουν αλλαγές στον κανονισμό.
Υποστήριξη
Το θέμα των υπολειμμάτων βιομάζας για παραγωγή ενέργειας ήταν αντικείμενο νέων μέτρων στήριξης
Περιβαλλοντικοί κανονισμοί επέφεραν κε.φάλαια για να επιχορηγηθεί εν μέρει η συλλογή των κλαδεμάτων/ εκριζώσεων
Ο τομέας της κατανάλωσης βιομάζας που οδηγεί στην χρησιμοποίηση των κλαδεμάτων/εκριζώσεων ήταν θέμα της πρόσφατης στήριξης για επέκταση.
Διαθεσιμότητα της οικονομικής ενίσχυσης(εγγυήσεις δανείου, πράσινες τράπεζες, κλπ.)
Υπήρχε μια συνδυασμένη πρωτοβουλία υποστηριζόμενη από τα προγράμματα LIFE( για την μείωση των αερίων θερμοκηπίου, για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, κλπ.)
Πολιτική
Υπήρχαν δημοσιευμένα σχέδια και/ή σχέδια πορείας για την αξιοποίηση της βιομάζας (συμπεριλαμβανομένου την αξιοποίηση των κλαδεμάτων/εκριζώσεων.)
Υπήρχαν σαφείς στόχοι στο μυαλό των πολιτικών φορέων για την αξιοποίηση των κλαδεμάτων ή των γεργικών υπολειμμάτων.
Η ύπαρξη της δημόσιας πρωτοβουλίας ως πρωτοπόρος στην αξιοποίηση των κλαδεμάτων/ εκριζώσεων οδηγεί σε επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές. (π.χ. ιδιωτική/δημόσια κοινοπραξία προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα κλαδέματα για θέρμασνη δημόσιων σχολείων)
Υπήρχε ειδική φορολόγηση για τη χρησιμοποίηση των κλαδεμάτων/βιομάζας(ή των γεωργικών υπολειμμάτων).
Υπήρξε μια δημόσια εκστρατεία των μέσων ενημέρωσης για την ενίσχυση της αξιοποίησης των κλαδεμάτων/ βιομάζας (π.χ. από κοινού από διάφορα δημοτικά συμβούλια, ή από διάφορες χώρες)
Η χρήση των κλαδεμάτων/εκριζώσεων ενσωματώθηκε με άλλες περιβαλλοντικές/ δημόσιες στρατηγικές.(π.χ. συντήρηση της διαμόρφωσης του τοπίου σε ένα αμπελώνα)
Υπήρξε απαγόρευση για να καούν τα γεωργικά υπολείμματα σε ανοιχτή φωτιά.
Εφοδιαστική αλυσίδα
Υπήρχε προυπάρχουσα συμφωνία μεταξύ της ένωσης αγροτών και των καταναλωτών/εμπόρων βιομάζας.
Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών (μηχανή, συστήματα χειρισμού, εφοδιαστική αλυσίδα) οδήγησαν στην εφαρμογή νέων αλυσίδων
Η ιδιωτική επένδυση για τους επιχειματίες ενθαρύνθηκε.


Χαρακτηριστικά Καυσίμου
Τελική μορφή βιομάζας πριν την αξιοποίηση της
Δέματα κλαδιών
Ροκανίδια
Θρυμματισμένο ξύλο
Πελλέτες


Μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία (% ως έχει)
40%
Λεπτομέρειες αλυσίδας αξίας και δεδομένα κόστους
Τελικοί χρήστες
Ιδιωτική κατανάλωση
βιομηχανική θέρμανση
δημόσια-ιδιωτικά κτίρια
δίκτυα θέρμανσης
Βιομάζα στην αγορά

Electric power generation plant 16 MWe


Απόσταση μεταξύ της παραγωγής βιομάζας και της τελικής της χρήσης (χλμ)
Up to 100 km (average is around 30-60 km)


Επιλογές Αποθήκευσης

Αποθήκευση στο χωράφι

Ενδιάμεση αποθήκευση πριν τη μεταφορά στον τελικό χρήστη

Άμεση παράδοση και αποθήκευση στον τελικό χρήστη

Καθόλου αποθήκευση


Ιδιοκτησία μηχανημάτων
αγρότης
αγροτική κοινότητα
μίσθωση
δήμος- δημόσιο
τρίτους- ιδιωτικό

Agro service company


Στοιχεία επικοινωνίας
Επάγγελμα: :
Enemansa

Ιστοσελίδα (εταιρείας που ανήκει η πρωτοβουλία αξιοποίησης των ΚΛΕΚ): :
www.ence.es/

Χώρα :
Ισπανία

Φωτογραφίες

Το παρόν έργο έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 για έρευνα και καινοτομία της Ε.Ε. υπό την συμφωνία επιχορήσης με αρ. 691748.